Türk Nöroşirürji Derneği Uzman Nöroşirürjiyenler Grubu

Ana Sayfa
Kuruluş tarihi: 2018
Kuruluş amacı:

Grubun amacı; beyin cerrahisinin toplum içinde tanıtılması saygınlığının artırılması uzman beyin cerrahlarını ortak çatı altında buluşturarak iletişiminin sağlanması, özlük hakları ve çalışma koşulları ile ilgili faaliyetlere bulunulması, uzmanlık sonrası eğitim faaliyetlerine katkıda bulunulması, gerek duyulan eğitim klinikleriyle ortak programlar  düzenlenmesi ve güncel gelişmelerin aktarılması, mesleki ekonomik ve özlük hakları ile ilgili ulusal toplantılar düzenlenmesi, TNDer ve TNDer altındaki diğer grupların yapacakları klinik, anatomik ve deneysel çalışmalara, çok merkezli araştırmalara katkı sunulması  ve desteklenmesi, beyin cerrahisinin ulusal ve uluslararası gelişiminin yakından izlenilmesi, ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla ilişkilerin düzenlenmesidir. TNDer ve diğer alt grupların yönetimlerinde uzman nöroşirürjiyenlerin temsilini sağlamak.

Kurucu Üyeler:

Başkan: Mehmet Ali Demirbaş
İkinci Başkan: Murat Baloğlu
Sekreter: Aytekin Koçyiğit
Asil Üye: Erdal Yayla
Asil Üye: Emin Kasım
Yedek Üye: Ö. Emre Yağlı
Yedek Üye: H. Mehmet Saygı

Kurucu Yönetim Kurulu: 13.04.2019/…
Başkan: Emin Kasım
İkinci Başkan: Erdal Yayla
Sekreter: Hacı Mehmet Saygı
Asil Üye: Aytekin Koçyiğit
Asil Üye: Veli Umut Turgut
Yedek Üye: Çağrı Canbolat
Yedek Üye: Galip Kemal Cengiz

09.06.2018 / 13.04.2019
Başkan: Mehmet Ali Demirbaş
İkinci Başkan: Murat Baloğlu
Sekreter: Aytekin Koçyiğit
Asil Üye: Erdal Yayla
Asil Üye: Emin Kasım
Yedek Üye: Ö. Emre Yağlı
Yedek Üye: H. Mehmet Saygı

13.04.2019 / 24.05.2021
Başkan: Aytekin Koçyiğit
Asil Üye: Erdal Yayla
Asil Üye: Hacı Mehmet Saygı
Asil Üye: Umut Turgut
Yedek Üye: Kemal Çelik
Yedek Üye: Çağrı Canbolat

24.05.2021/26.07.2023
Başkan: Ömer Emre Yağlı
Başkan Yardımcısı: Çağrı Canbolat
Muhasip:Hacı Mehmet Saygı
Veznedar: Ali Akay
Üye :İhsan Canbek
Üye :Harun Demirci
Üye : Gökhan Gökçe

Grup Yönergesi

Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.