Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Klinikler
 • ÇANAKKALE
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

   

  KLİNİĞİN TARİHÇESİ

  Nöroşirürji; Beyin-Sinir Cerrahisi ile eş anlamlı olup, bütün yaş gruplarını içeren travmaya bağlı olan veya olmayan beyin-beyincik kanamaları, beyin tümörlerinin ayrıca bütün doğuştan veya sonradan oluşan omurga-omurilik kanal içi ve kanal dışı lezyonlarının tanılarını koyup, tedavilerini sağlayan cerrahi bir branştır.

  Nöroşirürjiyenin birinci amacı hızlı bir şekilde beyin veya omurilik hastalıkların tanısını koyup, tanı konduktan sonra hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde cerrahi veya medikal tıbbi tedaviyi sağlamak olmalıdır. Ayrıca hasta memnuniyeti temel amacımız olmalıdır.

  İnsan çok kutsal bir varlık olduğu için takım ve ekip ruhu ile poliklinik-servis-yoğun bakım-ameliyathane-acil servis hizmetleri 24 saat süre boyunca hiçbir kesintiye izin vermeksizin yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ ün belirlediği çizgi ve anlayış doğrultusunda devam edecektir.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi branşı başta bütün politravmalar olmak üzere kafa travmaları-beyin kanamaları-tümörler-anevrizma-damarsal anomaliler gibi acil boyun-sırt-bel omurga kırıklarını içine alacak şekilde bütün yaş grubu hastaların doğumsal-sonradan gelişen anomalileri de kapsayacak biçimde omurga ve omurilik cerrahisinin bütün prosedürlerinin, ameliyat teknik ve yöntemlerinin mükemmel bir şekilde yapıldığı, takım ruhu ve ekip çalışması anlayışı ile tam donanımlı hastanemiz-ameliyathanemiz-servislerimiz-polikliniklerimiz ile “alet işler el övünür” mantığı ile yüksek teknolojik özellikli ekipmanlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde güleryüzlü bir şekilde “hastamız her zaman haklıdır” düşüncesi ile gece ve gündüz hiç yorulmadan bilfiil görev vermeye devam edecektir. 

  2. Bölümde verilen hizmetler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nöroşirürji Kliniğinde 24 saat hiç kesintisiz bilfiil başta Doç.Dr.Tarık AKMAN, Doç.Dr.Ümit Ali MALÇOK ve Dr.Öğretim Üyesi Ali AKAR olmak üzere araştırma görevlileri (Araş.Gör. Dr.Ömer Serdar AKGÜL, Araş. Gör.Dr.Alpay Burak DOĞRU, Arş.Gör.Dr.Ecem ENGİN ve Arş.Gör.Dr.Muhammed Furkan YORULMAZ) ile tecrübeli bütün branşlardaki yardımcı sağlık ve idari hastane personellerimiz ile birlikte bütün travma olgularına-beyin kanamalarına-beyin tümörlerine-omurga hastalıklarına-doğumsal anomalilere-periferik sinir lezyonlarına-hassas mikrocerrahi işlem gerektiren bütün hastalıkların tanılarını hızlı bir şekilde ortaya koyup, aynı hız ve titizlik ile cerrahi veya tıbbi medikal tedavilerini sağlıyoruz. Hedeflerimiz arasında yine her zaman ki gibi bölgemizin en iyi tıp fakültesi öğrencilerini ve en başarılı uzman doktor adaylarını yetiştirmek olacaktır.

   

  KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER

  KURUM ADI İDARİ GÖREVİ UNVAN ADI SOYADI MESLEKİ İLGİ ALANLARI
  ÇOMÜ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  AD BAŞKANI DOÇ.DR. TARIK AKMAN KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER
  ÇOMÜ TIP fAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  Öğretim Üyesi DOÇ.DR. ÜMİT ALİ MALÇOK KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER
  ÇOMÜ TIP fAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi ALİ AKAR KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER
  ÇOMÜ TIP fAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  Öğretim Elemanı Arş.Gör.Dr. ÖMER SERDAR AKGÜL KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER
  ÇOMÜ TIP fAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  Öğretim Elemanı Arş.Gör.Dr. ALPAY BURAK DOĞRU KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER
  ÇOMÜ TIP fAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  Öğretim Elemanı Arş.Gör.Dr. ECEM ENGİN KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER
  ÇOMÜ TIP fAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  Öğretim Elemanı Arş.Gör.Dr. MUHAMMED FURKAN YORULMAZ KRANİYAL -SPİNAL-VASKÜLER


  Çanakkale 18 Mart