Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Hasta Bilgilendirme
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Karpal Tünel Sendromu

  Karpal Tünel Sendromu
  Karpal tünel sendromu, el bilek seviyesinin altında uyuşma, karıncalanma, yanma, hissizlik, elektrik çarpması hissi ve kaslarda zayıflama olarak bulgu verir. Başlangıç şikayeti genellikle uyuşma ve keçeleşmedir. Bu tablo el bileğinin iç yüzeyi orta hatta bulunan median sinirin herhangi bir sebeple karpal tünel olarak adlandırılan alanda bası altında olması ile oluşur. Karpal tünel sendromu her iki cinsiyette ve her yaşta görülebilir. Fakat genellikle 40-60 yaş arasında görülür ve kadınlarda erkeklerden 4 kat daha fazladır. Şikayetler genellikle egzersizle artış gösterir. İleri evrelerde hastalar ağrı nedenli gece uykusundan uyanırlar ve ellerini ovuşturarak veya sallayarak ağrılarını gidermeye çalışırlar. Uygun tedavilerle genellikle şikayetlerde azalma sağlanabilir.
  Karpal tünel sendromu tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz. Bazı durumların doğrudan karpal tünel sendromuna sebep olmamakla birlikte sinir hasarını artırıcı etki gösterdiği bilinmektedir. Karpal tünel sebep olan durumlar kabaca iki grupta toplanır. Birinci grup bölgesel bir patolojinin olmasıdır: Ligaman kalınlaşması, bilek kırığı, romatoid artrit, osteoartrit, Paget hastalığı, tümör, inflamasyon, kemik çıkıntı gelişimi, travma vb. İkinci grup yatkınlık yaratan sistemik hastalıkların varlığıdır: Diabet, gut, amiloidoz, ödem, akromegali, multiple myelom, tüberküloz, gebelik vb. Bu faktörler karpal tünel sendromunun doğrudan nedenleri olarak kabul edilmemekle birlikte yatkınlık yarattığı düşünülmektedir.

  Semptomlar
  Belirtiler yavaş yavaş ilerler ve uzun zaman sonra klinik bulgu verebilir.

  • Karıncalanma veya uyuşma: El bileğinin altında karıncalanma ve uyuşma en yaygın şikayetleridir. Şikayetler özellikle başparmak ve işaret parmağında daha yoğundur. Yüzük parmağı nadiren etkilenmekle birlikte serçe parmağın etkilenmesi beklenmez. Hastalar tarafından bildirilen en yaygın şikayet elektrik çarpması hissidir.
  • Şikayetler el bileğinin daha aktif kullanıldığı direksiyon tutma, örgü örme, telefon tutma ve tornavida sıkma gibi hareketlerle artış gösterir. Sinir sıkışıklığı ilerledikçe uyuşma hissi süreklilik gösterebilir.
  • Kaslarda zayıflama ve güç kaybı: Hastalığın şiddetli ve uzun süreli olduğu durumlarda özellikle başparmağın kavrama hareketini yaptıran kaslarda zayıflama görülür. Hastalar bu evrede ellerinde tuttukları nesneleri istemsiz düşürdükleri için doktora başvururlar.

  Korunma
  Doğrudan karpal tünel sendromunu önleyen bir tedavi bulunmamakla birlikte el bileğini zorlayan işlemleri azaltmak sinir hasarının ilerlemesinin önüne geçebilir. El bileği hareketlerini ve güçlü kavrama gerektiren hareketleri azaltmak, el bileğinin aşırı bükme hareketlerinden kaçınılması, mümkünse çalışma ekipmanının değiştirilmesi ve soğuktan kaçınılması bunlardan birkaçıdır.

  Uzmana başvuru
  El bilek altında, özellikle ilk üç parmakta uyuşukluk ve karıncalanma hissi varsa, elden nesneleri düşürme gibi bulgular var ise doktorunuzla görüşünüz.

  Tedavi
  Çoğunlukla tanı klinik olarak konulmakla birlikte, elektrofizyolojik testler ile tanı doğrulanabilir veya takip için kullanılabilir. Elektrofizyolojik testler objektif veri sağladığından birçok hekim tarafından günümüzde rutin kullanılmaktadır. Hafif etkilenmenin olduğu grupta cerrahi dışı tedaviler seçilirken orta ve ciddi etkilenmenin görüldüğü, his kaybının arttığı, kas kaybının başladığı grupta cerrahi tedavi seçilir. Tedavide amaç ağrı ve yakınmaların azaltılması, kas gücünün korunması (mümkünse arttırılması) ve el fonksiyonlarının sürdürülmesidir. Cerrahi dışı ve cerrahi olmak üzere 2 tedavi seçeneği vardır.
  Cerrahi dışı tedavi seçenekleri olarak şunlar sayılabilir:

  • El bileğini nötral pozisyonda tutan ortez kullanımı
  • Karpal tünel içine steroid enjeksiyonu
  • Medikal tedavi (NSAİİ)
  • Fizik tedavi programı
  • Vitamin takviyesi (B vitamini)

  Cerrahi tedavi median sinirin üzerinde seyreden ve sıkışmasına neden olan ligamanların el bileğinde uygulanan bir kesi ile kesilerek median sinirin basısının ortadan kaldırılmasını içerir.