Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Hasta Bilgilendirme
 • Anevrizma
 • Anevrizma

   Anevrizma Nedir?

    Anevrizmalar çoğunlukla atar damarlarda görülen, damar  duvarının zayıf olduğu bölgelerde anormal bir genişleme ile oluşan baloncukları  ifade eder. Anevrizmalar yırtılarak kanamaya sebep olabilir.

   

  Beyin Anevrizmalarının Risk Faktörleri Nelerdir?

    Anevrizmaların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte  bazı etkenlerin anevrizma riskini artırdığı bilinmektedir. Gelişimine sebep  olan bazı risk faktörlerinden birkaçı aşağıdaki gibi sıralanabilir: yüksek  tansiyon, travma, genetik faktörler (doğuştan gelen yatkınlık), sigara  (nikotin) kullanımı, aşırı alkol tüketimi, damar hasarı (damar sertliği, damar  iltihapları) vb.

   

  Beyin Anevrizmasının Belirtileri/Semptomları Nelerdir?

    Birçok beyin anevrizması semptomsuz olabilir ve tıbbi  inceleme sırasında tesadüfen saptanabilirler. Ancak bir anevrizma yırtıldığında  veya büyüdüğünde; şiddetli baş ağrısı, nöbet, bilinç kaybı, bulantı ve kusma, boyun  sertliği (kişi başını öne doğru kolay eğemez), ışığa ve sese duyarlılık, görme  bozukluları (bulanık veya çift görme), his kusurları gibi semptomlar  görülebilir.

   

  Tanı Yöntemleri

   
   
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Yırtılan  bir anevrizmaya bağlı beyin kanamasını tespit etmek için sıklıkla kullanılan  bir tanı yönetimidir.
   
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG):  Beyin dokusunun daha ayrıntılı incelenmesine olanak verir. Anevrizma veya  anevrizmaya bağlı kanamaların tespit edilmesinde yardımcı olabilir.
   
  • Konvansiyonel Dijital Subtraksiyon  Anjiyografi (DSA): Damar içerisine yerleştirilen bir kateter  yardımıyla kontrast madde enjeksiyonu sonrasında farklı açılardan görüntülerin  alındığı bir yöntemdir. Bu yöntem, anevrizmanın boyutunu, konumunu ve şeklini belirlemek  için en önemli tetkiktir.
   
  • Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA):  MRA, MRG ile benzer prensiplere dayanır, ancak özellikle damarların  görüntülenmesi amacıyla kullanılır. Kontrast madde kullanılabilir veya  kullanılmayabilir.
   
  • Lomber Ponksiyon (Beyin Omurilik  Sıvısı Analizi): Bazı durumlarda, lomber ponksiyon ile  beyin omurilik sıvısının analizi yapılabilir. BOS analizi ile beyin kanamasının  veya diğer nörolojik sorunları tespit etmeye yardımcı olabilir.
   

  Tedavi Yöntemleri

    Üç temel başlıkta inceleyebiliriz:

   

   
   
  • Cerrahi olmayan tedavi (Takip): Cerrahi  olmayan tedavi, küçük ve düşük risk taşıyan anevrizmalar için sıklıkla  uygulanır. Bu anevrizmalar genellikle semptomsuzdur ve belirli bir tedaviye  ihtiyaç duymayabilirler. Takiplerinde büyüklüğü ve şekli değişen anevrizmalar  için tedavi gerekebilir.
   
  • Cerrahi tedavi (Klipleme, By-pass): Cerrahi  sırasında, anevrizmanın boyun kısmı kliple kapatılır. Klip, anevrizmayı kan akımından  izole eder ve patlama riskini ortadan kaldırır. By-pass yönteminde ise  anevrizma ile ilgili damarı izole eder ve normal kan akımını sağlamak için  vücuttaki başka bir damarı kullanır.
   
  • Endovasküler tedavi (Koilleme, Stent  yerleştirme): Minimal invazif bir prosedürdür. Kasıktan  bir kateter yardımı ile girilerek anevrizmanın içerisine koil telleri  sarılabilir. Bazı durumlarda ise anevrizmanın olduğu damar segmentine stent  takılabilir. Ancak tedavi kararı, anevrizmanın büyüklüğü ve konumu gibi faktörlere  bağlıdır.