Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Klinikler
 • KOCAELİ
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Doç. Dr. Savaş Ceylan’ın Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmasıyla birlikte Ekim 1994'te göreve başladı. Sonrasında Prof. Dr. Ali Fahir Özer kısa süreli olarak kuruluş çalışmalarına katılmıştır. Kasım 1995'te beyin cerrahisi hizmetleri başladı, ilk ameliyat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis edilen SSK Kocaeli Hastanesi'nde yapıldı. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi yaklaşık iki yıl prefabrik yapılarda hizmet verdi. 2002 yılı Haziran ayında inşa edilen 150 yatak kapasiteli Rotary Hastanesi'ne Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı taşındı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içinde yer alan Tıp Fakültesi Hastanesi 2005 yılı Haziran ayında inşa edilmiş olup, Nöroşirürji Anabilim Dalı halen buradaki 24 yataklı klinikte çalışmalarına devam etmektedir. Şu an için akademik kadro içinde 4 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ayrıca 9 asistan doktor bulunmaktadır. Yıllık poliklinik sayısı 25000 ve yıllık ameliyat sayısı 2200 civarında olup, bunların 1500 kadarı özellik gerektiren (A) ve (B) grubu ameliyatlardır. Klinik bünyesinde ilk ameliyat 1997 yılında olmak üzere toplamda 5400 civarında endoskopik kafa tabanı ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber 500 civarında nöroendoskopik girişim gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak yılda 600-700 endoskopik kafa tabanı ameliyatı yapılmaktadır.

  Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda:

  • Vasküler lezyonlardan kaynaklanan kanamalar (arteriyovenöz malformasyonlar, kavernomlar vb), beyin ve kafatasının tüm tümörleri ve kistleri, endonazal endoskopik hipofiz tümörleri ve sellar-parasellar tümörlerin cerrahisi
  • Lomber disk hernisi, servikal disk hernisi, spinal stenoz, spondilolistezis, tüm omurga ve omurilik tümörleri, nöropatiler
  • Beyin kanaması, kafatası kırıkları, omurilik kırıkları ve omurilik yaralanmaları
  • Konjenital beyin ve omurilik hastalıkları, konjenital veya edinsel hidrosefali, konjenital beyin kistleri, bebeklere yönelik tüm alt beyin ve omurilik cerrahi müdahaleleri.

  Nöroşirürji Anabilim Dalı'nın cerrahi alt yapısı içerisinde:

  • Dijital kayıt sistemli gelişmiş operasyon mikroskobu
  • Erişkin ve pediatrik vakalarda tümör cerrahisi, hidrosefali ve kafa içi kistler için kullanılan dijital kayıt sistemli nöroendoskop setleri
  • CUSA (ultrasonik aspiratör)
  • Tümör cerrahisinde kullanılan manyetik ve kızılötesi navigasyon cihazları

  Günümüz beyin cerrahisinin ileri teknolojik imkanları en etkin şekilde kullanılmaktadır.

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, özellikle nöroendoskopik teknikle yapılan müdahalelerde deneyim ve teknik olarak ülkemizde önde gelen merkezler arasında sayılmaktadır.

  Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir kuruluş olarak, Türkiye'nin YÖK onaylı ilk Hipofiz Araştırma Merkezi, 2547 Sayılı Kanun'un 3/j maddesindeki tanıma göre 2011 yılında kurulmuş olup, çalışmalarına devam etmektedir.

  Çalışma düzeni olarak haftanın 5 günü ameliyat ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. (Çarşamba ve Cuma günleri iki ameliyathane).