Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Klinikler
 • KAYSERİ
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

  GENEL BİLGİLER

  KURUM TÜRÜ ÜNİVERSİTE HASTANESİ
  KURUM ADI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  KLİNİĞİN ADI NÖROŞİRÜRJİ
  ŞEHİR KAYSERİ
  ADRES ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROŞİRÜRJİ AD. MELİKGAZİ KAYSERİ
  TELEFON 0-352-207-66-66
  FAKS  
  WEB SİTESİ  

   

  KLİNİĞİN FİZİKİ İMKANLARI (ALTYAPI BİLEŞENLERİ)

  KAPASİTE   TEKNOLOJİ
  SERVİS YATAĞI SAYISI 50 CERRAHİ MİKROSKOP SAYISI 3
  YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI 13 C KOLLU
  HAFTALIK AMELİYAT MASASI 15 ULTRASONİK ASPİRATÖR
  KLİNİĞE AİT YOĞUN BAKIM İNTRAOPERATİF USG
  ARAŞTIRMA LABORATUARLARI
  KLİNİK BÜNYESİNDE VEYA AYNI KURUM İÇİNDE
  İNTRAOPERATİF BT  
  MİKROCERRAHİ İNTRAOPERATİF MR  
  ANATOMİ İNTRAOPERATİF ANJİYO  
  MOLEKÜLER NÖRONAVİGASYON
  DİĞER (BELİRTİNİZ) Vasküler STEREOTAKSİ SİSTEMİ
      STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ  

   

  YILLIK ORTALAMA AMELİYAT SAYILARI

  NÖROONKOLOJİ 650 BASİT SPİNAL 800 PERİFERİK SİNİR 150
  NÖROVASKÜLER 150 KOMPLEKS SPİNAL 250 PEDİATRİK 350
  NÖROTRAVMA 250 FONKSİYONE 20 RADYOCERRAHİ  

   

  KLİNİĞİN TARİHÇESİ

  Kliniğimiz, 1975 yılında Gevher Nesibe Tıp Fakültesi bünyesinde Dr. Metin Güner ve Dr. Ümit Acar tarafından 8 yataklı servis ile faaliyete geçirilmiştir. 1980 yılından itibaren kliniğimizin başkanlığını yürüten Dr. Aydın Paşaoğlu 14 yıl süren başkanlığı boyunca yaptığı çalışmalarla modern bir klinik haline getirmiş ve Dr. Paşaoğlu 1994 yılında Gazi Üniversitesine geçmiştir. Anabilim dalı başkanlığı 1994-1997 yılları arasında Dr. Ahmet Selçuklu, 1997-2005 yılları arasında Dr. Hidayet Akdemir, 2005-2006 yılları arasında Dr. Kemal Koç, 2006-2010 Dr. İ. Suat Öktem, 2010 dan beri de Prof. Dr. Ahmet Menkü tarafından yürütülmektedir.

  Kayseri'li hayırsever işadamı sayın Hasan Aslandağ'ın, annesi Hatice Aslandağ ile babası Mustafa Aslandağ anısına yapmış olduğu bağış ile yenilenen kliniğimiz, 50 klinik ve 13 yoğun bakım olmak üzere 63 yatağı ile İç Anadolu'da yaklaşık 7-8 milyon kişiye hizmet vermektedir.
  Kliniğimizde transkranial Doppler, ultrasonografi, nöronavigasyon, intraoperatif ultrasonografi 3 adet cerrahi mikroskop ve diğer yüksek teknolojilerinin kullanıldığı 3 ameliyat odası, invaziv ve noninvaziv monitorizasyonların yapıldığı 13 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır.

  Anabilim Dalımız'da 5 profesör, 1 yardımcı doçent, 2 uzman olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış bilimsel makalelerin yanı sıra kongre bildirileri, kitapta bölüm yazarlığı, konferansta konuşmacı olarak bilimsel faaliyet göstermişlerdir. Kliniğimiz araştırma görevlilerinin eğitimi, olgu tartışması, seminer ve literatür sunumu şeklinde yapılmaktadır. Araştırma görevlilerinin etkinliği ve verimliliği ve başarıları periyodik sınavlar ile puanlama metodu ile belirlenmekte, elde edilen başarı puanına göre sorumluluk verilmektedir. Ayrıca, klinik vakaları için Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöropatoloji, Radyasyon onkolojisi, Endokrinoloji, Pediatrik ve Erişkin Onkolojisi gibi diğer bilim dalları ile düzenli toplantılar yapılmakta tanı ve tedavi protokolleri konsey kararı ile belirlenmektedir. Kliniğimizde öğrenci eğitimi için 3. dönem öğrencilerine 6 saat teorik, 5. dönem öğrencilerine ise toplam 15 iş günü olmak üzere teorik eğitim ve hasta başı uygulamaları yapılmaktadır.

   

  KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER (SORUMLULAR, UZMANLAR, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)

  İDARİ GÖREVİ ÜNVANI AD SOYAD E-mail İLGİ ALANI 1 İLGİ ALANI 2 İLGİ ALANI 3
  ANABİLİM DALI BŞK PROF. DR. AHMET MENKÜ        
    PROF. DR. AHMET SELÇUKLU        
  EĞİTİM SORUMLUSU PROF. DR. İ. SUAT ÖKTEM        
    PROF. DR. ALİ KURTSOY        
    PROF. DR. R. KEMAL KOÇ        
    YRD.DOÇ.DR. BÜLENT TUCER        
    UZMAN DR. HALİL ULUTABANCA        
    UZMAN DR. ABDÜLFETTAH TÜMTÜRK        

   

  BİZE İLETMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR