Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Klinikler
 • İZMİR
 • Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

  GENEL BİLGİLER

  KURUM TÜRÜ ÜNİVERSİTE HASTANESİ
  KURUM ADI Ege Üniversitesi
  KLİNİĞİN ADI Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
  ŞEHİR İZMİR
  ADRES Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD, 35100 Bornova İzmir
  TELEFON 02323905324
  FAKS 02323731330
  WEB SİTESİ http://beyincerrahisi.med.ege.edu.tr/


  KLİNİĞİN FİZİKİ İMKANLARI (ALTYAPI BİLEŞENLERİ)

  KAPASİTE   TEKNOLOJİ
  SERVİS YATAĞI SAYISI 54 CERRAHİ MİKROSKOP SAYISI 4
  YOĞUN BAKIM YATAĞI
  SAYISI
  12 C KOLLU  
  HAFTALIK AMELİYAT
  MASASI
  15 ULTRASONİK ASPİRATÖR  
  KLİNİĞE AİT YOĞUN BAKIM   İNTRAOPERATİF
  USG
   
  ARAŞTIRMA LABORATUARLARI
  KLİNİK BÜNYESİNDE VEYA AYNI KURUM İÇİNDE
  İNTRAOPERATİF
  BT
   
  MİKROCERRAHİ   İNTRAOPERATİF
  MR
   
  ANATOMİ   İNTRAOPERATİF ANJİYO  
  MOLEKÜLER   NÖRONAVİGASYON  
  DİĞER (BELİRTİNİZ) Pediatrik Nöroşirürji
  Araştırma Laboratuarı
  STEREOTAKSİ SİSTEMİ  
    3D Cerrahi Planlama
  Laboratuarı
  STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ  


  YILLIK ORTALAMA AMELİYAT SAYILARI

  NÖROONKOLOJİ 632 BASİT SPİNAL 205 PERİFERİK SİNİR 22
  NÖROVASKÜLER 257 KOMPLEKS SPİNAL 232 PEDİATRİK 510
  NÖROTRAVMA 275 FONKSİYONEL 62 RADYOCERRAHİ  


  KLİNİĞİN TARİHÇESİ

   

  Ege Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği 1966 yılında Prof. Dr. Erdem Tunçbay tarafından kurulmuştur. 1958 Yılında
  ABD’nin Chicago Northwestern Üniversitesinde Nöroşirürji ihtisasına başlayan Dr. Tunçbay; 1965 yılında Board sınavının vererek Nöroşirürji Uzmanı oldu. Türkiye’ye dönen Dr. Tunçbay, 1966 yılında Cerrahpaşa Üniversitesine başvurarak Nöroşirürji ihtisası diploması aldı. 1966-1970 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğinde Nöroşirürji uzmanlığı yaptı. 1970 yılında Nöroşirürji Doçenti, 1975 yılında Nöroşirürji Profesörü ünvanlarını aldı. 27 Şubat 1973 de Ege Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalını kurdu ve ilk başkanı oldu. 1973 ve 1982 yılları arasında Tıp Fakültesi ana binasında Nöroloji kliniği ile birlikte faliyet gösteren Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 1980 yılında modern müstakil binasına taşınmıştır. 1973 yılından, emekli olduğu 1997 yılına kadar Ege Üniversitesi Nöroşirürji kliniğinde Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Akademik hayatı boyunca çok sayıda makale, kitap ve kitap bölümü yazan Prof. Erdem Tunçbay’ın en büyük eseri; 1966 yılında kurduğu ve 1997 yılına kadar başkanlığını yaptığı Ege Üniversitesi Nöroşirürji Kliniğidir. Dr. Tunçbay, Nöroşirürjide branşlaşmanın akademik başarı için gerekli olduğunu öngörmüş ve yetiştirdiği öğrencilerini zamanın en iyi yurtdışı kliniklerine göndererek Nöroşirürjinin özel alanlarında eğitim almalarını sağlamıştır. Eğitime gönderilen Nöroşirürji Uzmanları’nın tümü geri dönmüş ve kliniğin alt gruplarını oluşturmuşlardır. Bu öngörü sayesinde Ege Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği Türkiye’nin, lider Nöroşirürji kliniklerinden birisi olmuştur. Prof. Dr. Erdem Tunçbay’ın 1997 yılında emekliye ayrılmasından sonra sırayla Prof. Dr. Nurcan Özdamar, Prof. Dr. Saffet Mutluer, Prof. Dr. İzzet Övül, Prof. Dr. Mehmet Zileli, Prof. Dr. Osman Tayfun Dalbastı , Prof. Dr. İzzet Övül, Doç.Dr.Tuncer Turhan  başkanlık yapmıştır.

  Ege Tıp Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ülkemizde belli dallarda uzmanlaşmayı ilk kez başlatan ve bu politikası başarılı olan bir kliniktir. İlk uzmanlaşma Prof. Dr. Saffet Mutluer’in öncülüğünde “Pediatrik Nöroşirürji (Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi) konusunda olmuştur. Daha sonra Spinal Cerrahi birimi Prof. Dr. Mehmet Zileli’nin öncülüğünde kurulmuştur. Vasküler Beyin Cerrahisi, Nöroonkoloji, Kafa Kaidesi Cerrahisi, Fonksiyonel ve Stereotaktik Cerrahi diğer çalışma birimleridir. Kliniğimiz kuruluş tarihi 1973’den 2019 yılları arasında 75 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı yetiştirmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlık eğitimi süresince geleneksel usta-çırak ilişkisi eğitimi yanında, modern nöroşirürjiinin gereklilikleri yerine getirilerek kurumsal kimliğinden ödün vermeden, kuruluş ilkelerine uygun bir şekilde çalışmaktadır. Kliğimizde Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dalı, 1992 yılında kurulmuş olup Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dalının yönetimi, Prof. Dr. Saffet Mutluer ve Prof. Dr. Yusuf Erşahin’den sonra Doç. Dr. Tuncer Turhan tarafından yürütülmüştür halen Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Prof.Dr. Taşkın Yurtseven tarafından yönetilmektedir.. Hidrosefali şant ve endoskopik 3. ventrikülostomi ameliyatları, Endoskopik ventrikül içi kitle, kafa kaide ameliyatları, Kraniosinostoz ameliyatları açık ve endoskopik yöntemle, Yenidoğan ve tüm çocukluk yaş grubu spina bifida, pediyatrik spinal tümör, spinal deformite, spinal instabilite ameliyatları, Pediyatrik nörovasküler hastalıklara girişimsel ve açık cerrahi ile müdahale, Pediyatrik hareket bozukluklarında derin beyin stimülasyonu yerleştirilmesi ameliyatları , Epilepsi cerrahisi ve vagal sinir stimülatörü takılması, Spastisite cerrahisi, kliniğimizde modern nöroşirürjinin gerektirdiği yöntemlerle yapılmaktadır. Erişkin yaş grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi hastalıkları tedavisi ve asistan eğitimi, Prof. Dr. Mehmet Sedat Çağlı, Prof. Dr. Taşkın Yurtseven ve Doç. Dr. Erkin Özgiray tarafından alt gruplar içinde yönetilmektedir. Erişkin yaş grubuna ait patolojilerin tedavisindeki; Spinal ve serebral tümörlerle ilgili tüm nöroonkolojik ameliyatlar, Fonksiyonel sahaya yerleşmiş, serebral lezyonların uyanık kraniotomi ile eksizyonu, Dirençli epilepsi tedavisindeki cerrahi yöntemleri , Stereotaktik yöntemle biyopsi ve stereotaktik yöntemle derin beyin stimülatörü takılması, Serebral anevrizma, serebral ve spinal arteriovenöz malformasyon cerrahisi ve girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri, Spinal travma, deformite ve dejeneratif patolojilere yönelik cerrahi yöntemler yine modern nöroşirürjinin gerektirdiği şekilde uygulanmaktadır.

  Üç katlı kendine ait binasında 4 ameliyathane, 44 yataklı hasta servisi, 12 yataklı yoğun bakım ünitesi, poliklinik, EEG laboratuvarı, Bilgisayarlı Tomografi ve direkt radyoloji ünitesi, biyokimya laboratuarı, toplantı salonu, Prof.Erdem Tunçbay dershanesi, Üç adet laboratuarı (Pediatrik Nöroşirürji  Araştırma Laboratuarı, 3D Cerrahi Planlama Laboratuarı ve Mikrocerrahi Nöroanatomi) bulunmaktadır. Klinikte toplam 3 öğretim görevlisi, 4 nöroşirurji uzmanı, 12 asistan, 46 hemşire ve 6 sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimize yurtiçi ve yurtdışı  Vasküler, Spinal, Fonksiyonel, Nöroonkoloji, Pediatrik Nöroşirürji dallarında eğitim ve öğretim amaçlı fellow kabul edilmektedir.


  KLİNİĞİN ÇALIŞMA ve EĞİTİM PROGRAMI

  CERRAHİ EĞİTİM PLANI ÖZETİ

  Bir, iki ve üçüncü yıl asistanları, cerrahi ekipte birinci ve ikinci asistan olarak rol alır. İnsizyonu, hemostaz ilkelerini, dokulara nazik yaklaşımı, debritman ve yara kapama tekniklerini ve benzeri işlemleri öğrenirler. Genel cerrahinin temel ilkelerini öğrenirken nöroşirürjinin özel intraoperatif sorunları hakkında bilgili hale gelirler. Özellikle acil vakalarda rol alırlar. Ek olarak, burr hole hazırlık, insizyon açılımı ve kapanış ve omurga sabitleyici aletlerinin uygulanım tekniklerini öğrenirler. İntrakraniyal kitle dinamiklerinin temel ilkeleri ile birlikte cerrahi komplikasyonlarının nasıl hızlıca tanınacağını öğrenirler. Nöroşirürji hastalarının, preoperatif, peroperatif ve özel yara sorunlarını da içeren postoperatif bakımının temel mantığına aşina hale gelirler. Lomber ponksiyon ve kafaiçi basınç izlem cihazlarının yerleştirilmesini öğrenir. Dört ve beşinci yıl asistanları ameliyatlarda daha çok sorumluluk alırlar. Hemen hemen bütün vakalarda ikinci asistan veya birinci cerrah olurlar. Karmaşık spinal vakalar, kafa tabanı tümörleri, anevrizma ve AVM’ler ve diğer özel patolojiler hariç genellikle bütün vakalarda birincil rol alırlar.

  Baş asistanın bölüm içinde birinci cerrah rolü vardır. Bütün vakalar içerisinde birinci nöroşirürjiyen olarak en az 200, eşlik eden birinci veya ikinci cerrahların gözetimi altında en az 400 ameliyata katılır. Baş asistan, kıdemsiz nöroşirürji asistanlarının, bütün nöroşirürjikal hastalar için kendi başlarına preoperatif değerlendirme, nöroşirürjikal karar verme, preoperatif planlama, uygun işlemlerde birinci asistan ve birinci nöroşirürjiyen olarak cerrahi becerilerinin olgunlaştırılması, postoperatif yaklaşım ve izlem konularında ilerlemelerini denetler. Program Yöneticisi dahil bütün öğretim görevlilerinin denetimi altında, baş asistanın gelişimi ve sorumlulukları, nöroşirürjikal operatif her türlü hastalıkta birinci nöroşirürjiyen için gerekli teknik beceriye uygun olarak artar. Beşinci yılın sonunda baş asistan basit ve kompleks spinal olgular, doğumsal anomaliler, beyin tümörleri, anevrizma, hipofiz adenomları, bazı kafa tabanı tümörleri, travma cerrahisi gibi nöroşirürjinin en sık görülen patolojilerini tedavi edebilir niteliğe ulaşmaktadır.


  AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

  1. Hafta
  07:30-08:00 Makale Saati (Journal Club)
  08:00-09:30 Vaka Sunumları ve Nöroradyoloji Toplantısı
  (Case Presentations and Neuroradiology Meeting/Conference)
  09:30-10:30 Ege Üniversitesi Nöroonkoloji Konseyi
  (Neuropathology-Oncology- Radiotheraphy Meeting/Conference)
  10:30-11:00 Davetli Konuşmacı Konferansı
  (İnvited Speaker)


  2. Hafta
  07:30-08:00 Nöroanatomi Nöroradyoloji Semineri (NeuroanatomyNeuroradiology Conference)
  08:00-09:30 Vaka Sunumları ve Nöroradyoloji Toplantısı
  (Case Presentations and Neuroradiology Meeting/Conference)
  09:30-10:30 Ege Üniversitesi Nöroonkoloji Konseyi
  (Neuropathology-Oncology- Radiotheraphy Meeting/Conference)
  10:30-11:00 Cerrahi Yaklaşım Konferansı
  (Operative Conference)


  3. Hafta
  07:30-08:00 Makale Saati (Journal Club)
  08:00-09:30 Vaka Sunumları ve Nöroradyoloji Toplantısı
  (Case Presentations and Neuroradiology Meeting/Conference)
  09:30-10:30 Ege Üniversitesi Nöroonkoloji Konseyi
  (Neuropathology-Oncology- Radiotheraphy Meeting/Conference)
  10:30-11:00 Nörobilim -Nöroonkoloji Konferansı
  (Neuroscience-Neurooncology Conference)


  4. Hafta
  07:30-08:00 Youmans Saati ( Basic Neurosurgical Knowledge Review)
  08:00-09:30 Vaka Sunumları ve Nöroradyoloji Toplantısı
  (Case Presentations and Neuroradiology Meeting/Conference)
  09:30-10:30 Ege Üniversitesi Nöroonkoloji Konseyi
  (Neuropathology-Oncology- Radiotheraphy Meeting/Conference)
  10:30-11:00 Cerrahi Yaklaşım Konferansı
  (Operative Conference)

  Her iki ayda bir Mortalite ve Morbidite Toplantısı 11:00-11:30 saatleri arasında düzenlenir. (Mortality and Morbidity Meeting for every 2 months)


  ENOK TOPLANTISI :
  C grubu sorumluluğunda C grubunun kıdemli asistanı tarafından düzenlenir.
  C grubunun Kıdemli Asistanı geçmiş haftanın nöroonkoloji hastalarının listesini çıkartmakla ve hasta bilgilerini power point formatında ENOK Toplantısında sunmakla yükümlüdür. Hazırlanılan sunumun C grubu sorumlu Öğretim Üyesine (Doç.Dr. Erkin Özgiray) sunulması ve ENOK Toplantısı öncesi onayının alınması işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.


  MORTALİTE VE MORBİDİTE TOPLANTISI:
  Mortalite ve Morbidite Toplantısı 2 ayda bir düzenlenir ve sunulacak iki ayı takip eden ayın ilk cuması sunulunur. Mortalite ve Morbidite Toplantısının düzenlenmesi ve organizasyonunda A grubu sorumludur. Mortalite ve Morbidite Toplantısında sorumlu danışman uzman A grubunun kıdemli asistanı ilgili aylarda servis , yoğun bakım veya ameliyathanede vefat eden hastaların listesini çıkartır, ayrıntılı hikaye tetkik ve tedavilerini power point formatında hazırlar ve Danışman Uzmana (Uzm.Dr. Elif Bolat). sunar .Danışman Uzman gerekli kontrolleri yaparak A grubunun Öğretim Üyesinin (Prof.Dr.Sedat Çağlı) onayını alarak sunumun ilgili günde sorumlu asistan tarafından uygun şekilde sunulmasını temin eder. Toplantı interaktif formatta soru-cevap şeklinde yapılacak ve asistan doktorların cevaplama kabiliyetlerinin durumu EANS Evaluation of Trainees (Asistan Değerlendirme Formu) ‘na uygun olarak bilgi, sorulara verilen cevap ve yaklaşımlar analiz edilecektir.


  MAKALE SAATİ :
  Makale Saati Toplantısı iki haftada bir düzenlenir. Makale Saati düzenlenmesinden ve organizasyonundan B grubu sorumludur. Makale saatinin danışman uzmanları ve moderatörleri sırasıyla listede belirtildiği şekliyle Uzm.Dr.Elif Bolat ve Uzm. Dr. Emre Çalışkandır. B grubunun Kıdemli asistanı toplantı tarihinden 1 hafta önce Danışman Uzmana başvurur ve Danışman Uzmanın seçeceği 1 adet makalenin pdfsine ulaşır. O tarihteki toplantıdan sorumlu Danışman Uzman B grubunun sorumlu Öğretim Üyesinin
  (Prof. Dr. Taşkın Yurtseven) onayını aldıktan sonra B grubunun kıdemli asistanı makale PDFsini Ege Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı resmi Whatsapp yazışma platformunda paylaşır. İlgili günde 15 dakikayı geçmeyecek şekilde 07:30 da sunar. Toplantı interaktif formatta soru-cevap şeklinde yapılacak ve asistan doktorların cevaplama kabiliyetlerinin durumu EANS Evaluation of Trainees (Asistan Değerlendirme Formu) ‘na uygun olarak bilgi, sorulara verilen cevap ve yaklaşımlar analiz edilecektir.


  YOUMANS SAATİ :
  Youmans Saati ayda bir kere belirtilen tarihte 07:30-08:00 arasında yapılır. Youmans Saatinin düzenlenmesinden D grubu sorumludur. Youmans Saati danışman uzmanı ve moderatörü Uzm.Dr. Emre Çalışkandır. Belirtilen tarihten 1 hafta önce D grubunun kıdemli asistanı programda belirtilen bölümün PDFsine ulaşır .Bölüm PDFsini Ege Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı resmi Whatsapp yazışma platformunda paylaşır. Bölümü dikkatli bir şekilde okuyarak özetini kısa ve anlaşılır bir şekilde power point formatında hazırlar. Sunumu danışman uzmana sunar. D grubunun sorumlu Öğretim Üyesinin ( Prof.Dr.Taşkın Yurtseven) onayı ile ilgili gün ve saatte sunulur. Toplantı interaktif formatta soru-cevap şeklinde yapılacak ve asistan doktorların cevaplama kabiliyetlerinin durumu EANS Evaluation of Trainees (Asistan Değerlendirme Formu) ‘na uygun olarak bilgi, sorulara verilen cevap ve yaklaşımlar analiz edilecektir.


  NÖROANATOMİ NÖRORADYOLOJİ SEMİNERİ :
  Nöroanatomi ve Nöroradyoloji Semineri ayda bir
  kere düzenlenir. Nöroanatomi ve Nöroradyoloji Seminerinin düzenlenmesinden B grubu sorumludur. İlgili gün ve saatte belirtilen konunun anlatılmasından sorumlu uzman doktor Uzm.Dr. Hüseyin Biçeroğlu sorumludur. Sorumlu Uzman sunumu ayrıntılı ve anlaşılır biçimde hazırlayacaktır B grubu sorumlu Öğretim Üyesinin (Prof.Dr. Taşkın Yurtseven) onayından sonra bizzat uzman doktorun kendisi tarafından sunulacaktır. Toplantı interaktif formatta soru-cevap şeklinde yapılacak ve asistan doktorların cevaplama kabiliyetlerinin durumu EANS Evaluation of Trainees (Asistan Değerlendirme Formu) ‘na uygun olarak bilgi, sorulara verilen cevap ve yaklaşımlar analiz edilecektir. Klinik Dışından gelen konuşmacılara 1 ay öncesinde,1 hafta öncesinde ve 1 gün öncesinde telefon ve email ile hatırlatma görevi Anabilim Dalı Kürsü Sekreteri'nindir. Konuşmacı ile ilgili veya konuşma ile ilgili bir problem varlığında 1 gün önceden Anabilim Dalı başkanına haber vermek Anabilim Dalı Kürsü Sekreteri'nin görevidir.


  GÜNLÜK TOPLANTI PROGRAMI

  07:00 -07:20 Sabah Raporu
  (Morning Report)
  07:20- 07:40 Hasta vizitleri
  (Grand Visits)
  16:20-16:40 Akşam Raporu
  (Evening Report)
  16:40-17:00 Hasta Vizitleri
  (Grand Visits)
  17:00-17:30 Günlük Poliklinik Değerlendirme Toplantısı
  ( Outpatient Evaluation Meeting)


  Sabah Raporu (Morning Report ) :
  İcapçı Uzman Hekim başkanlığında bir gece önce nöbetçi olan başasistan orta kıdem asistan ve kıdemsiz asistan ile yapılır. Servis , Yoğun Bakım, Acil Servis ve Dış Kliniklerde yatan tüm hastalar nörolojik muayene , radyolojik tetkikler ve biyokimyasal tetkikleri ile teker teker konuşulur. Başasistan tüm hastaların en son nörolojik muayenesini bilmek , radyolojik tetkiklerinin ve biyokimyasal tetkiklerinin sonuçlarını not etmiş olmakla yükümlüdür. Nöbet sırasında kliniğimizden istenen tüm konsültasyonlar tartışılır ve elektronik ortamda cevaplanan konsültasyonlar kontrol edilir. Başasistan Sabah Raporuna uygun olarak nöbet defterini doldurur ve sorumlu icapçı uzmana imzalatır.


  Akşam Raporu (Evening Report) :
  İcapçı Uzman Hekim başkanlığında tüm asistanların katılımıyla yapılır. Servis , Yoğun Bakım, Acil Servis ve Dış Kliniklerde yatan tüm hastalar nörolojik muayene , radyolojik tetkikler ve biyokimyasal tetkikleri ile teker teker konuşulur.Preoperatif ve Postoperatif tüm hastalar özellikle eksiksiz devredilir.


  Günlük Poliklinik Değerlendirme Toplantısı :
  İcapçı Uzman Hekim başkanlığında yapılır. Poliklinik sorumlu asistanı tarafından sunulan hastalar nörolojik muayene , radyolojik tetkikler ve biyokimyasal tetkikleri ile teker teker tartışılır.


  Hasta Vizitleri (Grand Visits) :
  İcapçı Uzman Hekim başkanlığında tüm asistanların katılımıyla yapılır. Servis ve Yoğun Bakımdaki hastalar teker teker ziyaret edilir, muayene edilir ve hastabaşı vaka takdimleri ile değerlendirilir. İcapçı Uzman Hekim gereği halinde sorumlu asistanlar ile birlikte Acil Servis ve Dış kiniklerde yatan hastaların hastabaşı değerlendirmesini de gerçekleştirir.
   

  KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER (SORUMLULAR, UZMANLAR, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)

  İDARİ GÖREVİ ÜNVANI AD SOYAD Email İLGİ ALANI
  ANABİLİM DALI BŞK Prof.Dr. Taşkın Yurtseven taskin.yurtseven@ege.edu.tr Serebrovasküler, Kafa
  Kaide ve Omurga
  Cerrahisi
  EĞİTİM
  SORUMLUSU
  Prof.Dr. Sedat Çağlı sedat.cagli@ege.edu.tr Omurga Cerrahisi, Fonksiyonel Cerrahi
  EĞİTİM
  SORUMLUSU
  Doç.Dr. Erkin Özgiray erkin.ozgiray@ege.edu.tr Genel Nöroşirürji
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Uzm.Dr. Elif Bolat elif.bolat@ege.edu.tr Pediatrik Nöroşirürji
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Uzm.Dr. Hüseyin Biçeroğlu huseyin.biceroglu@ege.edu.tr Genel Nöroşirürji
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Uzm.Dr. Emre Çalışkan dr.emrecaliskan@gmail.com Genel Nöroşirürji
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Uzm.Dr. Nevhis Akıntürk nevhis.akinturk@ege.edu.tr Genel Nöroşirürji
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Gülnara
  Süleymanova
  gulnara.suleymanova@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Hatice Kılıç hatice.kilic@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Emre Dursun emre dursun@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Seda Sancaktar seda sancaktar@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Larisa Andrada Ay larisa.ay@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Görkem Yavaş gorkem.yavas@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Habib Tadayyon
  Einaddin Karakoç
  habib.karakoc@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Cihat Karagöz cihat.karagoz@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Bahadır Akbulut bahadır.akbulut@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Khassan Saidazimov khassan saidazimov@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Nursultan Akmatov nursultan.akmatov@ege.edu.tr  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doktor Erhan Şimşek erhan.simsek@ege.edu.tr    Kliniğimizin kurucusu değerli Hocamız Prof. Dr. Erdem Tunçbay


  EÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Aile Fotoğrafı