Tıbbi Firma Çalışanları Öğretim ve Eğitim Programları Çalışma Grubu Üyeleri

Kurullar
Başkan
Ahmet Dağtekin
Üye
Rifat Akdağ
Hasan Emre Aydın
Ercan Bal
Fikret Başkan
Haydar Çelik
Ergün Dağlıoğlu
Denizhan Divanlıoğlu
Emre Durdağ
Serdar Ercan
Selçuk Göçmen
Mehmet Sabri Gürbüz
Yahya Güvenç
Ali Ender Ofluoğlu
Zühtü Özbek
Sait Öztürk
Ramazan Paşahan
Serhat Pusat
Ramazan Sarı
Mehmet Seçer