Skip Navigation Links

İhaleler Hakkında

TNDer Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Sempozyumu İhale DuyurusuDR. MEHMET ZİLELİ SPİNAL CERRAHİ İLERİ KURSU 16.KURS İHALE DUYURUSUTÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ – HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BİLDİRİMKONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞITürk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu 7. Dönem 1. Kurs” ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DUYURUTürk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu 7. Dönem 1. Kurs” ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİTürk Nöroşirurji Derneği Akademik Yazın Eğitimi Sempozyumu” ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DUYURUTürk Nöroşirurji Derneği Akademik Yazın Eğitimi Sempozyumu” ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ"Türk Nöroşirurji Derneği Nöroonkolojik Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Sempozyumu" ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DUYURU"TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ" ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ İLANITND SPSCG Sempozyumu İhale DuyurusuTND Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Grubu Sempozyumu İhale DuyurusuTürk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursu İhale DuyurusuTürk Nöroşirurji Derneği TURNOG Sempozyumu "ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA ŞARTNAMESİ İLANITNDer 31. Bilimsel Kongre İhale DuyurusuTNDer SFAECG 2017 Sempozyumu İhale DuyurusuTNDer SPSCG Sempozyumu ve TNDer SPSCG Yaz Okulu İhale DuyurusuTNDer Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu 7. Dönem 2. Kursu İhale DuyurusuTNDer TURNOG (Nöroonkoloji), Nörovasküler ve Nöroanatomi Grupları 2017 Sempozyumu İhale DuyurusuTürk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu İhale DuyurusuTNDer SFAECG 2018 Sempozyumu İhale DuyurusuSPSCG Sempozyumu ve SPSCG Temel Eğitim Programı İhale Duyurusu