BİLİMSEL PROGRAM


Untitled Document
Kısa Kongre Programı 12 Nisan 2013 Cuma Sosyal Etkinlikler

13 Nisan 2013 Cumartesi 14 Nisan 2013 Pazar 15 Nisan 2013 Pazartesi 16 Nisan 2013 Salı


SALON A SALON B
07:30-08:15 Sabah Semineri 1
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Alt ekstremite tuzak nöropatileri
Yönetici: İlker Solmaz
Konuşmacılar: H. Serdar Işık, Fatih Keskin,
Bilgehan Solmaz, Bülent Bakar
Sabah Semineri 2
Nörovasküler Cerrahi

Endovasküler cerrahide eğitim
Yönetici: Ergün Dağlıoğlu
Konuşmacılar: Denizhan Divanlıoğlu,
Mevci Özdemir, Soner Şahin, Ali Yılmaz
08:30-09:15 Yılın Bildirileri 1
SS-001 / SS-005

Yöneticiler: Uğur Türe, Feridun Acar
 
09:15-10:00 Yılın Bildirileri 2
SS-006 / SS-010

Yöneticiler: İhsan Solaroğlu, Şükrü Çağlar
 
10:00 - 10:30
Kahve Arası (Sergi Alanı)
10:00 - 10:30
B7 Salonu

Atölye Çalışması – İnteraktif Video Oturumu
Karotis endarterektomi ve anevrizma
Konuşmacı: Ayhan Koçak
10:30-11:00 Feyyaz Berkay Konferansı
Preoperative embolisation of
intracranial and skullbase meningiomas

Yönetici: Murad Bavbek
Konuşmacı: Anton Valavanis
 
11:00-11:30 Vural Bertan Konferansı
Basal meningiomas: What works and what does not ?
Yönetici: Ethem Beşkonaklı
Konuşmacı: Ossama Al-Mefty
 
11:30-12:00 Nurhan Avman Konferansı
Management of facial nerve
in neurosurgery

Yönetici: Yücel Kanpolat
Konuşmacı: Madjid Samii
 
12:00-12:30 Hami Dilek Konferansı
Mikronöroşirürji eğitimi
Yönetici: H. Ziya Gökalp
Konuşmacı: M. Gazi Yaşargil
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği (Konaklama Otellerinde)
12:45-13:30
Lomber disk cerrahisinde nükslerin
önlenmesi, Yeni bir ufuk, BARRICAID

Konuşmacı: Yusuf Şükrü Çağlar

DBS Zirvesi
13:45-14:30 Panel 1
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Lomber enstrümantasyon sonrası komşu
segmant patolojileri

Yönetici: Cumhur Kılınçer
Konuşmacılar: Özkan Ateş, Alparslan Şenel,
Deniz Konya
Panel 2
Genel
Kranial Nöroendoskopi'de sınırlar
Yönetici: Volkan Etuş
Konuşmacılar: Ali Kafadar, Bülent Düz,
Hakan Karabağlı
14:30-15:15 Panel 3
Nöroonkolojik Cerrahi
Serebral metastazlarda tedavi
Yönetici: Nezih Özkan
Konuşmacılar: Aşkın Şeker, Hakan Seçkin,
Emel Avcı
Panel 4
Pediatrik Nöroşirürji
Spinal disrafizmler
Yönetici: Bülent Erdoğan
Konuşmacılar: Başar Atalay,
Tufan Hiçdönmez, Soner Duru
15:15-16:00 Elektronik Olgu Sunumu 1
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Torakal spondilotik disk hernisi yaklaşımı
Yönetici: Sedat Dalbayrak
Konuşmacılar: Ayhan Attar,
Erkan Kaptanoğlu, Mehdi Sasani
Elektronik Olgu Sunumu 2
Nöroonkolojik Cerrahi

Nüks yüksek dereceli Tm.'de yaklaşım
Yönetici: Ali Savaş
Konuşmacılar: Funda Batay,
Memduh Kaymaz, H. Çağlar Uğur
16:00 - 16:30
Kahve Arası (Sergi Alanı)
16:00 - 16:30 B7 Salonu
*Atölye Çalışması – İnteraktif Video Oturumu
Karotis endarterektomi ve anevrizma
Konuşmacı: Ayhan Koçak
16:30-18:30 Aile
Toplantısı
Asistan Oturumu
Nöroşirürjide eğitim ve kendini geliştirme
Yönetici: Hakan Emmez
Konuşmacılar: Madjid Samii, Ossama Al-Mefty,
Daniel Rosenthal, Hung Tzu Wen,
Paulo Abdo do Sexio Kadri
19:00 Akşam Yemeği (Konaklama Otellerinde)


SALON A SALON B
07:30-08:15
Sabah Semineri 3
Nöroonkolojik Cerrahi

Glial tümörlerin moleküler biyolojisi
Yönetici: Murat Müslüman
Konuşmacılar: Hakan Hanımoğlu,
Çağatay Çalıkoğlu, Ethem Taner Göksu,
Gürkan Gazioğlu
Sabah Semineri 4
Pediatrik Nöroşirürji

Kraniofasiyal anomalilerde
tanı ve tedavi yöntemleri

Yönetici: Derviş Mansuri Yılmaz
Konuşmacılar: Mehmet Fatih Erdi,
Özkan Tehli, Murat Altaş, Aydın Aydoseli

08:30-08:50 Konferans 5
Omurgada robotik cerrahi
Yönetici: Nuri Arda
Konuşmacı: Sait Naderi
Konferans 6
Nöroşirürjide değişen paradigmalar
Yönetici: Nur Altınörs
Konuşmacı: Deniz Belen
08:50-09:10 Konferans 7
Hemispherotomy for epilepsy:
How I do it?

Yönetici: Nurcan Özdamar
Konuşmacı: Hung Tzu Wen
Konferans 8
Akustik nörinom: Tedavi prensipleri
Yönetici: Halil Ak
Konuşmacı: İbrahim Ziyal
09:10-09:30 Eşref Tel Konferansı
Minimal invaziv spinal cerrahinin mantığı,
eğitimi ve geleceği

Yönetici: Ali Arslantaş
Konuşmacı: Hakan Caner
Konferans 10
BOS ilişkili patolojilerde MR görüntüleme
Yönetici: Nejat Akalan
Konuşmacı: Oktay Algın
09:30-09:50 Konferans 11
Thoracic disc herniation: Facts and myths
after 20 years experience

Yönetici: Fahir Özer
Konuşmacı: Daniel Rosenthal
Konferans 12
Gergin omurilik
Yönetici: Kaya Aksoy
Konuşmacı: Mehmet Selçuki
09:50-10:10 Bülent Tarcan Konferansı
Komplike dejeneratif kompresif spinal
lezyonlara gerçek minimal invaziv çözümler

Yönetici: Yamaç Taşkın
Konuşmacı: Yunus Aydın
Konferans 14
Surgical anatomy of mediobasal
temporal region

Yönetici: Ali Savaş
Konuşmacı: Paulo Abdo do Seixo Kadri
10:10-10:40
Kahve Arası (Sergi Alanı)
10:10-10:40
B7 Salonu
*Atölye Çalışması – İnteraktif Video Oturumu

Lomber dar kanal ve spinal tümör
Konuşmacı: Hakan Sabuncuoğlu
10:40-11:00 Aykut Erbengi Konferansı
Surgical approaches for
the midline tumors

Yönetici: İhsan Solaroğlu
Konuşmacı: Madjid Samii
Konferans 16
Spine surgery in the 21st century.
Where are the limits?

Yönetici: Mehmet Zileli
Konuşmacı: Daniel Rosenthal
11:00-11:20 Süleyman Sağlam Konferansı
Pilositik astrositom tanı ve moleküler
karakterizasyonunda gelişmeler:
Moleküler patolojinin tedavi seçimine
etkisi

Yönetici: Talat Kırış
Konuşmacı: Tarık Tihan
Konferans 18
Radyocerrahinin gelişmesi nöroşirürji
pratiğini nasıl etkiledi?

Yönetici: Murad Bavbek
Konuşmacı: Selçuk Peker
11:20-11:40 Erdem Tunçbay Konferansı
Epilepsi cerrahisinde total
lezyonektominin önemi

Yönetici: Ersin Erdoğan
Konuşmacı: Atilla Erdem
Konferans 20
Nöroendoskopi
Yönetici: Kemali Baykaner
Konuşmacı: Ağahan Ünlü
11:40-12:00 Konferans 21
Akademi, beyin ve sinir cerrahisi ve
mesleğimiz

Yönetici: Feridun Acar
Konuşmacı: Ö. Selçuk Palaoğlu
Konferans 22
3. ventrikül tümörlerinde cerrahi stratejiler
Yönetici: Ender Korfalı
Konuşmacı: Erdener Timurkaynak
12:00-12:20 Konferans 23
Chordomas: The facts
Yönetici: Tunçalp Özgen
Konuşmacı: Ossama Al-Mefty
Konferans 24
Cortico-amygdalohippocampectomy for
epilepsy: How I do it?

Yönetici: Erdener Timurkaynak
Konuşmacı: Hung Tzu Wen
12:20 - 13:15 Öğle Yemeği (Konaklama Otellerinde)
12:30-13:15
New technology for spinal cord stimulation: Updates on MRI compatibility
Konuşmacı: Kliment P. Gatzinsky

Perkütan servikal ve lomber transfaset stabilizasyon sistemi
Konuşmacı: Mehmet Zileli
13:15-14:00 Panel 5
Nöroonkolojik Cerrahi
Prolaktinoma'lı hastada tedavi algoritması
ne olmalıdır?

Yönetici: İlhan Elmacı
Konuşmacılar: Selçuk Yılmazlar, Sait Şirin,
Burak Sade
Panel 6
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
Hareket cerrahisinde güncel hedefler
Yönetici: Fahrettin Çelik
Konuşmacılar: Ali Savaş, Ali Zırh,
Feridun Acar
14:00-14:45 Panel 7
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Yüksek grade spondilolistezisler
(displastik tip)

Yönetici: Serkan Şimşek
Konuşmacılar: Kemal Koç, Fahir Özer,
Mehmet Zileli
Panel 8
Pediatrik Nöroşirürji
Çocukluk çağı kraniofarenjiomları
Yönetici: Memet Özek
Konuşmacılar: Saim Kazan, Adnan Dağçınar,
Gökhan Bozkurt
14:45-15:30 Elektronik Olgu Sunumu 3
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Lomber lateral ve far lateral disk hernisi
yaklaşımı

Yönetici: Erdal Coşkun
Konuşmacılar: Cem Açıkbaş, Şeref Doğan,
Sait Naderi
Elektronik Olgu Sunumu 4
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
Atipik Trigeminal Nevralji
Yönetici: Yücel Kanpolat
Konuşmacılar: Feridun Acar, Ali Savaş,
Ersin Erdoğan
15:30-16:00
Kahve Arası (Sergi Alanı)
15:30-16:00 B7 Salonu
*Atölye Çalışması – İnteraktif Video Oturumu
Lomber dar kanal ve spinal tümör
Konuşmacı: Hakan Sabuncuoğlu
16:00-16:45 Sözlü Sunumlar 1
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
SS-011 / SS-018
Yöneticiler: Özerk Okutan, Suat Çelik
Sözlü Sunumlar 2
Nöroonkolojik Cerrahi
SS-043 / SS-050

Yöneticiler: Aşkın Şeker, Cem Yılmaz
16:45-17:30 Sözlü Sunumlar 3
Pediatrik Nöroşirürji
SS-067 / SS-074
Yöneticiler: Murat Müslüman,
Volkan Etuş
Sözlü Sunumlar 4
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
SS-091 / SS-098
Yöneticiler: Bülent Tucer, Hakan Emmez
17:30-18:15 Sözlü Sunumlar 5
Nörovasküler Cerrahi
SS-099 / SS-106
Yöneticiler: Ergün Dağlıoğlu,
Alper Karaoğlan
3D Video Oturumu
Uğur Türe
19:00 Akşam Yemeği (Konaklama Otellerinde)


SALON A SALON B
07:30-08:15
Sabah Semineri 5
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
Stereotaktik radyocerrahide güncel
endikasyonlar

Yönetici: Adem Yılmaz
Konuşmacılar: Alp Özgün Börcek,
Hakan Şimşek, Numan Karaarslan,
Erhan Türkoğlu
Sabah Semineri 6
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Spinal implantlar
Yönetici: Kamil Sucu
Konuşmacılar: Ender Köktekir,
M. Reşit Önen, Cem Atabey,
Emre Cemal Gökçe
08:30-08:50 Konferans 25
Hekime yönelik şiddet
Yöneticiler: Uğur Türe, İhsan Solaroğlu
Konuşmacı: Osman Elbek
 
08:50-09:10 Konferans 26
T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu
Yöneticiler: Uğur Türe, İhsan Solaroğlu
Konuşmacı: Osman Nacar
 
09:10-09:30 Konferans 27
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Yöneticiler: Uğur Türe, İhsan Solaroğlu
Konuşmacı: Namık Kaya
 
09:30-10:00 Konferans 28
Sağlıkta dönüşüm projesi
Yöneticiler: Uğur Türe, İhsan Solaroğlu
Konuşmacı: Cenk Bilen
 
10:00-10:10 Özel Sunum
Ulusal defansif tıp anketi
Yönetici: Uğur Türe
Konuşmacı:İhsan Solaroğlu
 
10:10-10:40
Kahve Arası (Sergi Alanı)
10:10-10:40
B7 Salonu

*Atölye Çalışması – İnteraktif Video Oturumu
Spinal cerrahide darlıklar ve tümörler
Konuşmacı: Sedat Çağlı
10:40-11:00 Konferans 29
Spinal cerrahi sonrası Fizik tedavi ve
rehabilitasyon

Yönetici: Alparslan Şenel
Konuşmacı: Nazan Canbulat
Konferans 30
Telensefalonda tsunamiler: Beyin
travmasından canlı görüntüler

Yönetici: Tanju Uçar
Konuşmacı: Murat Digiçaylıoğlu
11:00-11:45 Sözlü Sunumlar 6
Pediatrik Nöroşirürji
SS-075 / SS-082
Yöneticiler: Erdal Kalkan, Murat Vural
Sözlü Sunumlar 7
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
SS-019 / SS-026

Yöneticiler: Ali Dalgıç, İlker Solmaz
11:45-12:30 Sözlü Sunumlar 8
Nörotravma
SS-115 / SS-122
Yöneticiler: Yusuf izci, Naci Balak
Sözlü Sunumlar 9
Genel
SS-059 / SS-066
Yöneticiler: Murat Kalaycı, Mehmet Erşahin
12:30-13:30 Öğle Yemeği (Konaklama Otellerinde)
13:30-14:15 Panel 9
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
Torakolomber bileşke patlama kırıkları
Yönetici: Ali Arslantaş
Konuşmacılar: Hakan Bozkuş, Cüneyt Temiz,
Kemal Koç
Panel 10
Nörovasküler
Karotid stenozu
Yönetici: Zihni Zanus
Konuşmacılar: Hakan Tuna, Anıl Arat,
M. Kemal Hamamcıoğlu
14:15-15:00 Panel 11
Nörotravma
Diffuz aksonal yaralanma
Yönetici: Tanju Uçar
Konuşmacılar: Selim Karabekir,
Murat Digiçaylıoğlu, Şanser Gül
Panel 12
Nörovasküler
İnsidental anevrizmaya yaklaşım
Yönetici: İhsan Solaroğlu
Konuşmacılar: M. Yaşar Kaynar, Anıl Arat,
Deniz Belen
15:00-15:45 Elektronik Olgu Sunumu 5
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi

Lomber dejeneratif disk hastalığı
Yönetici: Sedat Çağlı
Konuşmacılar: Tunç Öktenoğlu
Süleyman Çaylı, Kadir Kotil
Elektronik Olgu Sunumu 6
Nörovasküler

Intrakraniyal kavernom yaklaşımlar
Yönetici: Talat Kırış
Konuşmacılar: Hakan Emmez, Ayşe Karataş,
Ayhan Koçak
15:45-16:15
Kahve Arası (Sergi Alanı)
15:45-16:15 B7 Salonu
*Atölye Çalışması – İnteraktif Video Oturumu
Spinal cerrahide darlıklar ve tümörler
Konuşmacı: Sedat Çağlı
16:15-17:00 Sözlü Sunumlar 10
Nöroonkolojik Cerrahi
SS-051 / SS-058
Yöneticiler: Aslan Güzel,
Hakan Sabuncuoğlu
Sözlü Sunumlar 11
İngilizce
SS-083 / SS-090
Yöneticiler: Baki Albayrak, Tuncay Kaner
17:00-17:45 Sözlü Sunumlar 12
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
SS-027 / SS-034
Yöneticiler: Murat Coşar, Salih Gülşen
Sözlü Sunumlar 13
Çeşitli
SS-123 / SS-130

Yöneticiler: Serdar Kabataş, Adem Yılmaz
17:45-18:30   Akılcı ilaç Kullanımı
Yönetici: İhsan Solaroğlu
Konuşmacı: Sedat Dalbayrak
20:00
(Maritim Kongre Merkezi)
Dostluk Yemeği


SALON A SALON B
07:30-08:15
Sabah Semineri 7
Nörotravma
Nöroproteksiyon
Yönetici: Mehmet Erşahin
Konuşmacılar: Başak Caner, Rabia Tari,
Abdüllatif Tümtürk, Enis Kuruoğlu
Sabah Semineri 8
Nöroanatomi
Ventriküllere cerrahi yaklaşımlar
Yönetici: Erdal Kalkan
Konuşmacılar: Osman Tanrıverdi,
Mustafa Barutçuoğlu, Erkin Özgiray,
Erkin Sönmez
08:30-09:15 Panel 13
Genel
Temporal lob cerrahisinde yenilikler
Yönetici: Ahmet Bekar
Konuşmacılar: Burçak Bilginer,
Gökhan Kurt, Necmettin Tanrıöver
Panel 14
Pediatrik Nöroşirürji
Çocukluk çağı hidrosefalide şant teknikleri
Yönetici: Yusuf Erşahin
Konuşmacılar: Suat Öktem, Yusuf izci,
Derviş Mansuri Yılmaz
09:15-10:00 Panel 15
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji
Başarısız bel cerrahisinde spinal kord
stimulasyonu

Yönetici: Tuncer Süzer
Konuşmacılar: Şükrü Çağlar, Bülent Tucer,Feridun Acar
Panel 16
Genel
Nöroşirürji, bilgisayar ve teknoloji
Yönetici: Gökhan Akdemir
Konuşmacılar: Engin Gönül,
Hakan Sabuncuoğlu, Deniz Erbulut
10:00-10:30
Kahve Arası (Sergi Alanı)
10:30-11:15 Sözlü Sunumlar 14
Nörovasküler Cerrahi
SS-107 / SS-114
Yöneticiler: Kaan Tun, Hasan Kocaeli
Sözlü Sunumlar 15
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
SS-035 / SS-042
Yöneticiler: Feyza Karagöz Güzey,
Tunç Öktenoğlu
11:15-12:00 Tartışmalı Poster Sunumları 1
TPS-01 / TPS-15
Yöneticiler: Emel Avcı, Sait Şirin
Tartışmalı Poster Sunumları 2
TPS-16 / TPS-30
Yöneticiler: Hasan Çağlar Uğur,
Hakan Seçkin
*Kongre süresince her gün A4 toplantı salonunda "Dark Room - 3D Video Show"