Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı hakkında

turknorosirurji.org.tr /

 
[email protected]
 
 
Sayı: A.217 Tarih: 11/01/2021
Konu:
 Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı hakkında
Sayın Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı,


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili hazırlanan yazı ve dilekçe örneği ektedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri
 

Tarayıcıda görüntüle


 
TTB - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU
GMK Bulvarı Şehİt Danİş Tunalıgİl Sok. No: 2 / 17-23, Maltepe / ANKARA
Tel: (0 312) 231 31 79 | Faks: (0 312) 231 19 52
[email protected]

Türk Tabipleri Birliği
UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU

Muayenehanelerden veri isteğiyle ilgili yeni yazı hakkında

Muayenehanelerden veri isteğine itiraz dilekçesi