Birlikte Kullanım Protokol Metni Destek

turknorosirurji.org.tr /

 

 

 

 

 

Sayı     :

UDEK/A.214

                      08.01.2021

Konu  :

Birlikte Kullanım Protokol Metni Destek

 

 

Sayın Prof. Dr. Savaş Ceylan

Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

 

Tıp Fakültelerinde imzalatılmaya çalışılan hizmet sözleşmeleri ile ilgili ortak metnimize https://ttb.org.tr/udek/haber_goster.php?Id=478 adresinden ulaşabilirsiniz. Bu metnin özellikle Tıp Fakülteleri içerisinde yayılması ve tüm meslektaşlarımıza iletilebilmesi için yardımınızı istiyoruz uzaktan gerçekleştirilecektir.

Yukarıda iletilen bağlantının gerek dernek, gerek özel hesaplarınızdan, sınıf, uzmanlık dalı ve benzeri gruplarından sosyal medya üzerinden tüm üye ve meslektaşlarımız ile paylaşılması önemlidir.

Metinde adı olmayan, kısa sürede adını ekletemeyen, ancak dayanışmamıza katılarak destek vermek isteyen dernekler bize bildirdikleri takdirde isimleri hemen eklenecektir.

Mesleğimizi, özlük haklarımızı ve geleceğimizi savunan dayanışmamızda yer aldığınız için teşekkür ederiz.

 

 

Saygılarımızla.
 

 

Prof. Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB/ UDEK Genel Sekreteri

 
https://www.ttb.org.tr/udek/userfiles/files/Asi.docx