COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi hk.

turknorosirurji.org.tr /

Sayı     :

UDEK/A.191

17.11.2020

Konu  :

COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi hk.

 

 

Sayın Prof. Dr. Savaş Ceylan

Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

Türk Tabipleri Birliği, hemen her gün bir meslektaşımızı kaybettiğimiz pandemi sürecinde COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi talebini içeren bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 11 Kasım 2020 tarihinde tabip odalarının katılımı ile aşağıda metni verilen gazete ilanı yayımlandı. 11-15 Kasım tarihleri arasında her gün saat 21:00’de ışık açıp kapatılarak talep görünür kılınmaya çalışıldı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi talep kabul edilene dek bu eylemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Pandemiden toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla etkilenen, görevimiz gereği her gün artan bir risk altında çalışan biz sağlık çalışanları için Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekir. Sağlık çalışanları, virütik hastalığa yakalanmaya mesleki gereklilik bakımından en yatkın gruptur. TTB- UDEK olarak bu talebin görünür kılınmasının, kamuoyu farkındalığı yaratmanın değerli olduğunu düşünüyoruz.

Kuşkusuz uzmanlık derneklerinin sürece önemli katkısı olacaktır. Covid-19 hastalığının sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesinin önemi konusunda üyelerinizi bilgilendirmeniz, bu talebe iletişim kanallarınızda yer vermeniz, basında yer alması, kamuoyu, yetkililer, üyeleriniz, meslektaşlarınız arasında TBMM, bakanlıklar içerisinde çalışanlar tarafından duyulur hale gelmesi için çabalarınız çok değerlidir.

Pandeminin gidişi dikkate alındığında ne yazık ki yaşamsal hale gelen bu konu üzerinde derneğinizin hassasiyetle duracağı inancı ile bu zorlu dönemde çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

                                                                                                          Saygılarımızla.

 

Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB/ UDEK Genel Sekreteri