Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz;

6 Ağustos 2020 tarihli yazımızla Nisan ayında yapılması gereken Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun 7244 sayılı Kanun gereği ve İçişleri Bakanlığı tarafından 3 ay daha ertelendiği tarafınıza duyurulmuştur. Ancak 02.10.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği bu süre 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bu zorunlu sebeplerle;

Türk Nöroşirürji Derneği Tüzüğüne göre, Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu, 4 Aralık 2020 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında çoğunluklu olarak Bahçelievler, Taşkent Caddesi No:13/4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Dernek merkezi salonunda, bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaz ise 12 Aralık 2020 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın Emek Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi, No:4 06490 Çankaya/Ankara, Milli Kütüphane adresinde yapılacaktır.

Katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Divana yetki verilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
 5. Dernek ve İktisadi İşletme Mali Tablolarının okunması ve onaylanması,
 6. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası,
 7. Bütçenin görüşülmesi,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması,
 9. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.