"COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu" hk

turknorosirurji.org.tr /

 

 

 

Sayı     :

UDEK/A.172

                      16.07.2020

Konu   :

“COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” hk

 

 

Sayın Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

 

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu’nun “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu” açıklandı.

 

İlgili habere https://www.ttb.org.tr/haber_ goster.php?Guid=bfe5de60-c2a8- 11ea-9489-8d3047d5562f adresinden rapora ise https://www.ttb.org.tr/ kutuphane/covid19-rapor_4.pdf bağlantısından erişilebilir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

Dr. Gülriz Erişgen

 

TTB/ UDEK Genel Sekreteri