TTB Özel Hekimlik Toplantısı hk.

turknorosirurji.org.tr /

 

 

 

 

 

Sayı     :

UDEK/A.164

                      29.06.2020

Konu  :

TTB Özel Hekimlik Toplantısı hk.

 

 

Sayın Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı

 

Sayın Başkan,

TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Özcan Çakmak hocamızın acil olarak gönderdiği yazısını aşağıda okuyacaksınız. Tüm meslektaşlarımızı ilgilendiren bu önemli konuda, öncelikle cerrahi branşlardaki, ancak tüm üye derneklerimize, üyelerinin hak ve mesleki geleceklerini korumak açısından görev düşmekte. Bu nedenle görevlendireceğiniz üyelerinizin bu toplantıya katılması önem arz etmektedir. Derneğinizin adına katılacak olan temsilcinizin iletişim bilgilerini udek@ttb.org.tr adresine bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

Dr. M. Umut Akyol

 

TTB/ UDEK Başkanı

 

DAVET YAZISI

Samsun’daki cerrahi dallardaki hekimlerimizden bir kısmının meslek örgütümüze yaptıkları başvurularda, 10 Haziran 2020 günü itibariyle Samsun’daki özel hastanelerin tamamının aynı anda “COVID-19 pandemisi nedeniyle maliyetlerin artması”nı gerekçe göstererek, dış hekim ameliyathane kullanım ücretlerinde %350 artış yaptığı öğrenilmiştir. Tüm dallardaki muayenehane hekimlerine bu değişikliklerin 24 saat içinde ve şehirde bulunan tüm hastaneler tarafından bildirilmesi, bu kurumların birlikte hareket ettiği kanaatini yaratmaktadır. Diğer illerdeki ücretlerin çok üstüne çıkartılan yeni ücretler ile Samsun şehrindeki muayenehane sahibi meslektaşlarımızın ilgili ameliyatları gerçekleştirebilmesi neredeyse olanaksız hale getirilmiştir. Öte yandan, aynı kurumların  2-3 yıldır aralarında yaptıkları “centilmenlik anlaşması” ile hekimlerin kurum değiştirmelerini de engelledikleri  öğrenilmiştir. Samsun’da yaşanan ani ücret değişikliğinin benzerinin son günlerde başka illerde de gerçekleştiği duyumlarını aldık.

Bahsi geçen ücret artışlarını gerçekleştiren kurumların amacının muayenehane hekimlerinin çalışma şartlarını güçleştirmek, hekimlerin kendi emekleriyle serbest çalışmasının önüne geçerek onları kendi kurumlarında çalışmaya zorlamak olduğu açıktır.

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu, bu önemli gelişmeler konusunda bilgilendirme ve mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere 02.07.2020 tarihinde, saat 20:30’da geniş katılımlı bir ZOOM toplantısı planlamıştır.

Saygılarımla,

Dr. Özcan Çakmak

TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı