BİLDİRİM

turknorosirurji.org.tr /

Sevgili Meslektaşlarımız,

TBMM de infaz yasasının görüşmeleri sırasında “sağlıkta şiddet yasası teklifinin doğrudan Meclis gündemine alınması “ ile ilgili verilen önergenin reddedilmesini üzüntüyle karşıladık kınıyoruz.Bu durumda İnfaz yasası görüşmeleri sonrasında mecliste grubu bulunan partilerin ortaklaşa hazırlayacağı sağlıkta şiddet yasasının ivedilikle çıkarılmasını tüm sağlık çalışanları olarak talep ediyoruz.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu