BİLGİLENDİRME

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz,

Dünyanın pek çok bölgesini etkisi altına alan ve ülkemizde de giderek artan sıklıkta görülmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Corona virüs (COVİD-19) salgını pandemi kapsamına alınmıştır.  Bu süreç derneğimiz tarafından da yakından takip edilmektedir.

Bu süreçte başta Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, diğer meslek odaları tarafından önerilen kurallara uyulması son derece önemlidir. Virüsün en fazla bulaş etkisinin hastaneler olduğu göz önüne alınırsa kamuda ve özelde çalışan meslektaşlarımızın normal poliklinik hizmetlerini ertelemelerini, acil olmadıkça ameliyat yapmamalarını öneriyoruz. Gerek görüldüğünde hepimizin bu hastalıkla mücadele içinde diğer meslektaşlarımızla birlikte olacağımızı bildiriyoruz.

Beyin cerrahi ameliyatları ile ilgili çeşitli dernek ve ülkelerin önerilerine de web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Web sayfamız yenilenen bilgiler ışığında güncellenecektir.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu 

Adult Neuro-Oncology Service Provision during COVID-19 outbreak

MW200316 Specialty Guide Neuro Trauma and Coronovirus CLEARED Final

TRANSMISSION OF COVID-19 DURING NEUROSURGICAL PROCEDURES