Temel Nöroşirürji Kursu Bilgilendirme

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız, 

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması sonucu COVID-19 virüsünün ülkemizde de görüldüğü bildirilmiştir. Salgınları önleme ve koruyucu sağlığı önceleyen bir meslek olarak COVID-19 salgını olasılığı nedeniyle 18-22 Mart 2020 tarihleri arasında Çeşme’de yapılacak olan Temel Nöroşirürji Kursu, kurs başkanı ve düzenleme kurulunun da önerileri ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı