Yeni Yönetim Kurulu Duyuru

turknorosirurji.org.tr /

08 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim  Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Savaş Ceylan
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan: Dr. Savaş Ceylan
2. Başkan: Dr. Hüseyin Hayri Kertmen
Sekreter: Dr. Ali İhsan Ökten
Muhasip: Dr. İlker Solmaz
Veznedar: Dr. Hakan Karabağlı
Yedek Üye: Dr. Cengiz Çokluk

 

Denetleme Kurulu asil üyelikleri
Dr. Halil Toplamaoğlu
Dr. Kayhan Kuzeyli
Dr. İbrahim Suat Öktem

Denetleme Kurulu yedek üyelikleri
Dr. Erdal Coşkun
Dr. Nejat Işık
Dr. Tuncer Turhan

Disiplin Kurulu Asil üyelikleri
Dr. Nail İzgi
Dr. Saffet Mutluer
Dr. Emel Avcı
Dr. Pınar Akdemir Özışık
Dr. Çağatay Önal

Disiplin kurulu yedek üyelikleri
Dr. Murat Kalaycı
Dr. Suat Erol Çelik
Dr. Yurdal Serarslan
Dr. Selçuk Yılmazlar
Dr. Murat Geyik