Türk Nöroşirürji Derneği Mali Genel Kurul Toplantı Davetidir.

turknorosirurji.org.tr /

Sayın Üyemiz,

Türk Nöroşirürji Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 08 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da Bahçelievler, Taşkent Cd. 13/4, 06500 Bahçelievler/Ankara adresindeki Dernek merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde çoğunluk aranmaksızın 2. toplantı 19 Nisan 2024 Cuma günü Türk Nöroşirürji Derneği 37. Bilimsel Kongresi’nin yapılacağı İleribaşı Mevkii. 5. Parsel, 07506 Belek/Antalya adresindeki Pine Beach Otel’de saat 18:00’ de yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısında birlikte olmak dileğiyle saygılarımı sunarım.

 

Prof. Dr. Hakan Emmez
Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

1.TOPLANTI :
TARİHİ : 08 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 10.00
YER      : Bahçelievler, Taşkent Cd. 13/4, 06500 Bahçelievler/Ankara
Türk Nöroşirürji Derneği / Ankara

2.TOPLANTI (Çoğunluksuz):
TARİHİ :19 Nisan 2024 Cuma günü saat 18:00
YER     : İleribaşı Mevkii. 5. Parsel, 07506 Pine Beach Otel Belek / Antalya

 

GÜNDEM:

 1. Açılış, Yoklama, Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
 4. Başkanın konuşması,
 5. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 7. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
 8. İktisadi İşletme Geçmiş Yıl Karlarının Derneğe aktarılması konusunda karar alınması
 9. Dernek üye aidatlarının belirlenmesi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.